Home
Drugs
Targets
Pathways
Ontologies
Cyp450s
Adv.search
Help/FAQ

Target Details

add
Name:Alpha-2-M
Uniprot name:A2MG_HUMAN
Accession Numbers:P01023 Q13677 Q59F47 Q5QTS0 Q68DN2 Q6PIY3 Q6PN97
EC-Number:-
Organism:Homo sapiens
Human
PDB IDs:1BV8 2P9R
KEGG Pathways:show KEGG Pathways
Drugs:
NamePubChem IDSourceReferencesInteraction
Bacitracin439542DrugBank-show
BACITRACIN2283DrugBank-show
Synonyms:
Alpha-2-M
Alpha-2-macroglobulin
C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 5
Similar targets:
Uniprot name% Sequence similarity% Sequence identity
VGFR1_HUMAN30.615.9
KDM5D_HUMAN3017.2
TETX_CLOTE29.715.7
Q4JFL8_RAT29.618.3
NCOA2_HUMAN29.216.7
PUR4_HUMAN2918.1
SN_MOUSE28.918.6
ADCYA_RABIT28.615.5
GRM5_RAT28.515
VGFR2_HUMAN28.416.9
NMD3A_RAT28.116.5
GRM5_MOUSE28.114.8
P93098_CERPU27.815.7
NMDE2_HUMAN27.515.2
Q14TE9_RAT27.415.3
Q41460_SOLTU27.414.9
TOP2B_HUMAN27.415.6
PK3CA_MOUSE27.315
APAF_HUMAN27.315.7
Q59325_CLOTM27.215.8
MDR3_HUMAN27.216.2
EEA1_HUMAN27.214.8
Q4G0Q4_HUMAN27.216.2
GUC2C_PIG27.115.8
O77690_BOVIN2715.2
POL_HV1B126.714.9
METH_ECOLI26.715.6
POL_HV1N526.616
DPOL_HCMVA26.615.9
METH_HUMAN26.616.1
Protein-Protein Interactions:
Uniprot nameSource
VAV_HUMANPMID 15608231
VAV3_HUMAN2 PMIDs
VAV2_HUMAN3 PMIDs
TRIO_HUMAN4 PMIDs
TIAM2_HUMAN5 PMIDs
TIAM1_HUMAN6 PMIDs
SOS2_HUMAN7 PMIDs
SOS1_HUMAN8 PMIDs
SMAP_HUMAN9 PMIDs
SHBG_HUMAN10 PMIDs
SACA3_HUMAN11 PMIDs
RHOV_HUMAN12 PMIDs
RHOU_HUMAN13 PMIDs
RHOQ_HUMAN14 PMIDs
RHOJ_HUMAN15 PMIDs
RHOH_HUMAN16 PMIDs
RHOG_HUMAN17 PMIDs
RHOF_HUMAN18 PMIDs
RHOD_HUMAN19 PMIDs
RHOC_HUMAN20 PMIDs
RHOB_HUMAN21 PMIDs
RHG04_HUMAN22 PMIDs
RHBT2_HUMAN23 PMIDs
RHBT1_HUMAN24 PMIDs
RGRF2_HUMAN25 PMIDs
RGRF1_HUMAN26 PMIDs
RAC3_HUMAN27 PMIDs
RAC2_HUMAN28 PMIDs
RAC1_HUMAN29 PMIDs
PREX1_HUMAN30 PMIDs
PKHG5_HUMAN31 PMIDs
PKHG2_HUMAN32 PMIDs
PDGFB_HUMAN33 PMIDs
PDGFA_HUMAN34 PMIDs
PAEP_HUMAN35 PMIDs
OBSCN_HUMAN36 PMIDs
NGF_HUMAN37 PMIDs
NGEF_HUMAN38 PMIDs
MYOC_HUMAN39 PMIDs
MMP2_HUMAN40 PMIDs
MIRO2_HUMAN41 PMIDs
MIRO1_HUMAN42 PMIDs
MCF2_HUMAN43 PMIDs
MCF2L_HUMAN44 PMIDs
MCAF1_HUMAN45 PMIDs
LYSC_HUMAN46 PMIDs
LRP1_HUMAN47 PMIDs
LRP1_HUMAN48 PMIDs
LEP_HUMAN49 PMIDs
LCAT_HUMAN50 PMIDs
KNG1_HUMAN51 PMIDs
KLKB1_HUMAN52 PMIDs
KLK5_HUMAN53 PMIDs
KLK3_HUMAN54 PMIDs
KLK2_HUMAN55 PMIDs
KLK13_HUMAN56 PMIDs
KALRN_HUMAN57 PMIDs
ITSN1_HUMAN58 PMIDs
IL4_HUMAN59 PMIDs
IL1B_HUMAN60 PMIDs
IL10_HUMAN61 PMIDs
GRP78_HUMAN62 PMIDs
GRB2_HUMAN63 PMIDs
GEM_HUMAN64 PMIDs
GDIR3_HUMAN65 PMIDs
GDIR2_HUMAN66 PMIDs
GDIR1_HUMAN67 PMIDs
GDIB_HUMAN68 PMIDs
GDIA_HUMAN69 PMIDs
FGD4_HUMAN70 PMIDs
FGD3_HUMAN71 PMIDs
FGD2_HUMAN72 PMIDs
FGD1_HUMAN73 PMIDs
ECT2_HUMAN74 PMIDs
CDC42_HUMAN75 PMIDs
CBPB2_HUMAN76 PMIDs
CATE_HUMAN77 PMIDs
CATB_HUMAN78 PMIDs
C1QBP_HUMAN79 PMIDs
BGH3_HUMAN80 PMIDs
B2MG_HUMAN81 PMIDs
ATS1_HUMAN82 PMIDs
ARHGI_HUMAN83 PMIDs
ARHGH_HUMAN84 PMIDs
ARHGG_HUMAN85 PMIDs
ARHGC_HUMAN86 PMIDs
ARHGB_HUMAN87 PMIDs
ARHG9_HUMAN88 PMIDs
ARHG8_HUMAN89 PMIDs
ARHG7_HUMAN90 PMIDs
ARHG6_HUMAN91 PMIDs
ARHG4_HUMAN92 PMIDs
ARHG3_HUMAN93 PMIDs
ARHG2_HUMAN94 PMIDs
APOE_HUMAN95 PMIDs
ANXA6_HUMAN96 PMIDs
ANXA6_HUMAN97 PMIDs
AMBP_HUMAN98 PMIDs
AKP13_HUMAN99 PMIDs
ADA19_HUMAN100 PMIDs
ABR_HUMAN101 PMIDs
A4_HUMAN102 PMIDs
A1AT_HUMAN103 PMIDs